Všeobecné vyhlásenie

Prevádzkovateľom stránky honor-okna.sk je:

HONOR s.r.o.
Mlynská 1
040 01 Košice

IČO: 36 210 366
IČ DPH: SK2020048536

Spoločnosť zapísaná  v obch. registri: Okresný súd Košice, oddiel Sro, vložka č. 12863/V

Prezeraním internetovej stránky HONOR s.r.o. súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami:

Táto stránka bola vyvinutá pre potreby spoločnosti HONOR s.r.o.. Prezeranie tejto internetovej stránky je bez akýchkoľvek obmedzení. HONOR s.r.o. zodpovedá za obsah a štruktúru nachádzajúcu sa na jej stránkach, avšak nezodpovedá za obsah a štruktúru stránok, na ktoré odkazuje a ktoré nie sú jej vlastníctvom.

HONOR s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a štruktúry týchto stránok a na zmenu týchto všeobecných podmienok. 

Všetky osobné údaje získava HONOR s.r.o. od užívateľov stránky s ich súhlasom, používa ich iba na ten účel, za ktorým ich získala (objednávka, kontakt) a jedná s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.